Vui lòng bật Javascript

17/10/2019

MIỀN TÂY

Thông tin đối tác trái cây sạch tại Miền Tây

 

 Công ty TNHH Nông sản sạch Đại Thuận Thiên

Được thành lập năm 2015, Đại Thuận Thiên là Cty sản xuất các sản phẩm trái cây Sinh thái an toàn tuyệt đối, chất lượng vượt trội bằng phương pháp Sinh thái độc nhất có chi phí sản xuất tối ưu, đi cùng với việc cải tạo và xây dựng hệ sinh thái bền vững.
Dựa trên nền tảng công nghệ vi sinh (thuộc Cty Vua Vi Sinh) và giống bản địa kết hợp với mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra chặt chẽ với người nông dân, Đại Thuận Thiên phát triển những vùng nguyên liệu Sinh thái trải rộng từ Đồng bằng sông Cửu Long, cho đến Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đồng thời tạo ra sinh kế ổn định cho các nông hộ ở vùng nguyên liệu. Với những lợi thế cạnh tranh khác biệt, Đại Thuận Thiên đang từng bước đưa trái cây Sinh thái không chỉ tới mọi miền trên lãnh thổ Việt Nam mà còn tới những thị trường lớn và cao cấp nhất trên thế giới.

TRÁI CÂY SINH THÁI LÀ GÌ ?

Trái cây Sinh thái Đại Thuận Thiên là trái cây được sinh ra từ sự gắn kết và hòa quyện sâu sắc nhất của con người với hệ sinh thái.
Dựa trên nền tảng công nghệ vi sinh, lợi thế kinh nghiệm canh tác của con người cùng với việc tôn vinh giống cây bản địa đã được thích nghi qua nhiều thế hệ, đa dạng sinh học tại vùng trồng, trái cây Sinh thái Đại Thuận Thiên không chỉ an toàn tuyệt đối với vị ngon hoàn nhiên khác biệt mà còn sở hữu những giá trị có thể tạo ra một cuộc cách mạng cho ngành trái cây Việt Nam.