Vui lòng bật Javascript

17/10/2019

BAN LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo là một đặc điểm của những người đứng đầu. Không chỉ tài năng - đức độ, một nhà lãnh đạo còn cần phải có Nghị Lực và làm thể nào để truyền Nghị Lực đó nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức.

GIÁM ĐỐC

  • Họ và tên: Nguyễn Đức Quang

  • Sinh ngày: 23/11/1985

  • Email: dautuphucdien@gmail.com